040 241 272 | matic.gricnik@gmail.com

Brošura Mojidokumenti

O projektu

Naročnik: Moji dokumenti d.o.o.

Oblikovanje predstavitvene ‘trifold’ brošure za aplikacijo Mojidokumenti. Aplikacija skrbi za povezavo dokumentov, njihovo urejanje in upravljanje znotraj podjetja.

Moja naloga

Grafično oblikovanje predstavitvene brošure, priprava za tisk.

Uporabljena orodja

© 2016 - GM Graphic design, Matic Gričnik s.p.

040 241 272 | matic.gricnik@gmail.com